لیست نمایندگان استان کرمانشاه

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]


لیست نمایندگان خدمات پس از فروش نیولایف استان کرمانشاه

پیش شماره استان = 083 می باشد

شهر

مسئول

تلفن

آدرس

پاوه

صحرا گرد

46123754

46136560

پاوه خ امام خمینی میدان فلسطین  نرسیده  مسجد جامع خدمات فنی سالار

جوانرود

سلیمانی

46227512

خیابان طالقانی جنب بانک ملی نمایندگی فنی سلیمانی

کرمانشاه

حاجیان

37296480

خیابان کرمانشاه خیابان مدرس ایستگاه بازار مقابل بانک تجارت مرکزی فروشگاه پاکدل

کنگاور

دانش خواه

48229140

نرسیده به میدان استقلال کوچه چابخانه محبی تعمیرگاه مرکزی گلها

گیلان غرب

عبدالمحمدی

46223148