لیست نمایندگان استان خوزستان

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]

[RB:Blog_And_Post_Title]


لیست نمایندگان خدمات پس از فروش نیولایف استان خوزستان

پیش شماره استان = 061 می باشد

شهر

مسئول

تلفن

آدرس

آبادان

 

 

 

اندیمشک

سجادی

42627893

09305581137

خ روشنی روبروی پاساژ شاه آبادی جنب مبل نگین خدمات فنی محمد

اهواز

ابوالعباس

32212341

خ کاوه شرقی بین خاقانی و مولوی فروشگاه لیشتر

بهبهان

حسین امیدی

3335443

3335443

بهبهان فلکه بید بلند خیابان امام موسی صدرروبروی نانوایی ژاله دهدشت خدمات فنی امیدی

خرمشهر

 

 

 

دزفول

سفید

42261412

خ فردوسی نبش خ مدرس بین شریعتی و فتح المبین خدمات سفید

شوش

 

 

 

شوشتر

 

 

 

ماهشر

 

 

 

مسجد سلیمان